Ordförande har ordet

Nu är vi inne i ett nytt decennium. En lite annorlunda vinter har snart passerat och våren känns mycket närmare. Det känns skönt! I år har vi planerat för många trevliga aktiviteter utefter de svar vi har fått in från enkäterna samt idéer från styrelsen.
Vi kommer att göra en vår- och en höstresa till spännande mål. Förutom dessa har vi också hittat några spännande övriga aktiviteter. I de flesta fall ingår någon form av fika, lunch eller middag också efter önskemål. Vi ser nu fram emot en härlig vår och sommar.  

Hjärtligt välkomna!

Vi ses

Siv