Program

På grund av Covid-19 har vi inte kunnat göra några aktiviteter sedan januari.
Hösten är inne och snart är det vinter. Vi befinner oss i en pandemi och kommer att göra det en oviss tid framöver. Även om det nu gjordes lättnader för oss så lever vi fortfarande som vi blivit lärda.
Som du säkert har märkt så skickades det inte ut något programblad för hösten /vintern eftersom det inte går att genomföra något nu. Vi hoppas alla att det kan börja öppnas upp till våren .

Hälsningar
Styrelsen

Siv Eriksson
[email protected]
070-7481100